MusMik Baby Rytmik

På baby­rytmik­holdene er kontakten og nærheden mellem barn og forælder, i sammenhæng med en bred vifte af sansestimulerende musikalske oplevelser i fokus. En typisk MusMik Baby rytmik time vil både indeholde stille stunder med afslapning og fordybelse samt livlige aktiviteter hvor vi danser, laver ride-ranker eller hvor børnene svinges og ”tumles”. Når vi synger og danser med barnet i favnen eller laver ride-ranke-sange, fornemmer barnet forælderens puls og hører stemmen og dens udtryk.

Aktiviteterne kan naturligvis justeres efter barnets behov. Holdene for de mindre babyer er generelt mere roligt bygget op end timerne for de større babyer.

Rytmik­timerne kan indeholde sange hvor barnets navn indgår eller forskellige kropsdele bliver nævnt og berørt (ansigt, fingre, tæer). Dette styrker barnets kropsoplevelse og dets identitets- og selvfølelse. De større babyer begynder desuden at interessere sig for hvad der sker i rummet og for kontakten med hinanden. Vi leger med remser –som babyer reagerer på med fryd fordi de hører sprogets rytme, tonelejets skiften og ser gestikken der samtidig fortæller dem en historie. Stille stunder med musik og sæbebobler giver en synsoplevelse der kombineres med musikken.

Rytmik­timerne kan indeholde sange med klokkespil, fint klingende bolde eller fingerbækkener som klinger lyst. Barnets hørelse er indrettet til bedst at kunne modtage lyde i et højt toneleje og barnets stemme er ligeledes høj og lys. Derfor reagerer babyer særligt på sang og instrumenter i et højt toneleje.

På rytmik holdene for de større babyer bruger vi rasleæg, massevis af bløde bolde, kæmpe balloner og til de største babyer også trommer og meget meget mere.

MusMik - babyrytmik og musikalsk legestue