Få MusMik ud til fødselsdag og fest

45 minutter med sang, dans, rytmik, remser, fantasi, stille stunder og ”gang i den”. Timen tilrettelægges efter børnenes alder og gruppens størrelse.

For at få MusMik ud til fest eller fødselsdag, kræves det, at der stilles et rum af passende størrelse til rådighed (tomt/ryddet gulvareal).

Hvad der er en passende størrelse, afhænger af antallet af børn og eventuelt voksne, som skal deltage, samt mulighed for at festens øvrige gæster, enten kan deltage eller være i et andet rum imens. Som fingerpeg skal alle deltagende, som minimum, kunne sidde og danse frit i en rundkreds.

Prisen er 1.500,- kr., dertil kommer eventuelt transporttillæg.

Få MusMik ud på din arbejdsplads

MusMik tilbyder kortere og længere kurser for pædagoger og pædagogmedhjælpere - blandt andet i børnehaver og vuggestuer.

Kurserne kan eksempelvis sammensættes forskelligt og efter behov. De kan bestå af ét eller flere af følgende tre moduler:

 1. Undervisning, demonstration (uden børn), materiale-gennemgang, materiale-brug samt instruktion af de ansatte.

 2. Undervisningslektion (45 minutter) af en børnegruppe samt gennemgang af undervisningen.

 3. På grundlag af ovennævnte to moduler samt efter eget behov, hjælpes de ansatte med tilrettelæggelse af egen lektion. Næste gang vi ses, iagttages lektionen med børnene, hvorefter timen evalueres. På baggrund af dette instrueres der yderligere.

Eksempler på spørgsmål, der på forskellig vis vil blive belyst og besvaret, i alle tre typer moduler er:

 • Hvad er vigtigt og værd at vide, når man laver rytmik med børn?
 • Hvordan får man materialet til at fungere og være levende?
 • Hvordan kæder man timen sammen til en sammenhængende helhed?
 • Hvordan fanger og holder man børnenes opmærksomhed?
 • Hvad bør en god time indeholde?
 • Hvad kan vi gøre, hvis en time ikke fungerer?
 • ... og meget meget mere.
Modul 1 3 timer - 4.000,- kr.
Modul 1 og 2 Af henholdsvis 3 og 1 time. I alt 3 timer - 5.200,- kr.
Modul 1, 2 og 3 Af henholdsvis 3 timer, 1 time og 4 timer. I alt 8 timer fordelt over tre dage - 9.700,- kr.

I alle priseksempler er forberedelse inkluderet.

MusMik Musikskole står for kvalitets musik- og rytmik undervisning foretaget af uddannede og højt kvalificerede lærere.

Udover skolens faste aktiviteter med rytmikundervisning af børn har vi varetaget:

 • Rytmikundervisning ved diverse fødselsdags- og særarrangementer.
 • Rytmikarrangementer på Københavns-, Gentofte- og Frederiksberg Hovedbibliotek samt ved Kulturhavn 2013.
 • Længere rytmikforløb for Børnehaven Nødebo Børnehus.
 • Projekter med efteruddannelse for børnehave/vuggestue pædagoger kombineret med rytmik for børnene. Dette er sket som del i et større projekt for Gentofte kommune og desuden for børnehaven Spiren i Brabrand, med særlig fokus på integration af andengenerations indvandrerbørn.

MusMik - babyrytmik og musikalsk legestue