Filosofien bag MusMik

Filosofien bag MusMik er, at barnet stimuleres og udfordres i positiv forstand. Vi opbygger et musikalsk univers, hvor leg og fantasi er i centrum, og hvor den ene aktivitet kædes sammen med den næste i glidende og naturlige overgange.

Når der tales, foregår det i musikken og fantasiens univers. Sproget bruges til at fremkalde billeder, inspirere til indre forestillinger, til bevægelser, dans og musikalske udtryk. Denne form for sprogbrug og opfattelse blander vi med momentvis stille stunder og med musik, tekst og klang, der ligeledes inspirerer sanser og indre forestillinger.

Undervisningen er fagligt velfunderet, og der arbejdes bevidst med de musikalske grundelementer: puls, form, rytme og melodi og med en begyndende bevidstgørelse heraf. Efterhånden som børnene bliver større, arbejdes der med noder, rytmenoder og solmisation (læs mere) som en del af legen. Vi bruger mange forskellige instrumenter f.eks. trommer, rasleæg, claves, klokkespil og xylofoner og på 5-års holdene, den finske kantele, som er et smukt klingende strengeinstrument.

I MusMik er sangen det primære udgangspunkt (for undervisningen), idet sangstemmen er det instrument, der er tættest på kroppen og tættest knyttet til vores følelser og erkendelsesmæssige processer. Menneskelige såvel som musikalske.

Igennem sang og musik har vi en unik/fantastisk kilde til formidling, kommunikation og oplevelse af (nonverbale) følelser og udtryk, både de glade, de sørgmodige, de stille og de vilde. I MusMik lægger vi i babytimerne særligt vægt på kontakten og nærheden mellem forælder og barn, glæden ved musikken og glæden ved at være sammen om musikken.

Efterhånden som børnene bliver ældre, rykker fokus til også at inddrage kontakten og socialiseringen børnene imellem.

Sansestimulation vikler sig som en rød tråd gennem alle aktiviteterne i MusMik. Vi mennesker er sådan indrettet, at når flere af vore sanser stimuleres samtidigt, bliver virkningen af hver sans forstærket.

Stimulans af barnets sanser er essentielt for dets fysiske, psykiske og motoriske udvikling. Samtidig kan sansestimulans være en kilde til glæde og æstetiske oplevelser. Læs mere om sanser under ”Teori”.

1) Solmisation: Da det er forholdet mellem tonerne i en melodi, der er interessant og ikke de absolutte toner, giver man i relativ solmisation tonerne navne: do, re mi fa so osv. Navnene knytter sig ikke til én bestemt tone, men skifter fra toneart til toneart.

Hertil hører håndtegn, der visualiserer tonerne, samtidig med at de rumligt belyser forholdet mellem tonerne, samt hvordan de enkelte toner hører sammen. Håndtegnene angiver fysisk/motorisk tonernes melodiske/harmoniske placering og fungerer som direktion, idet tonelængde, frasering, dynamik, indsats o.s.v. tydeligt kan vises. Koblingen af den fysiske bevægelse som håndtegnende udgør, letter desuden indlæringen, idet flere sanser (sang, syn, motorik) kobles og benyttes. Dette kan lyde meget kompliceret, men foregår stadig som leg og er en meget velegnet/skøn metode til bevidstgørelse af musik og noder for børn.

MusMik - babyrytmik og musikalsk legestue